27-29. mars 2017 – INFOTEAM DAGENE 2017

Canon deltar i år på INFOTEAM DAGENE 2017 med sine spesialister innen Purchase-to-Pay med tilknytning til Infor M3 ERP system.

Canon Business & Information Services leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte. Gjennom digitalisering og automatisering effektiviserer vi kjerneprosesser i bedriften. På denne måten bidrar vi til en bedre ressursutnyttelse som er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn.

 • Merete Buerstad

  Digitalisering og automatisering av prosesser er strategisk viktig for å være kostnadsleder og skape lønnsom vekst. Til de som vurderer Purchase-to-Pay for å optimalisere prosessen fra innkjøp til betaling; det er ingen tvil! Hverdagen vil bli mye enklere.

  Merete Buerstad, Senior Økonomimedarbeider i Protector Forsikring ASA
 • Eivind Norebø

  Digital Mailroom-løsningen gir det oss en effektivisering på 8-12% og var bakgrunnen for valg av leverandør. Den er veldig lett å integrere med andre løsninger, og vil gi oss fremtidige bonuseffekter. Samtidig er vi veldig fornøyde med samarbeidet med prosjektteamet med deres kompetanse og oppfølging.

  Eivind Norebø, Administrerende Direktør i Bookkeeper AS
 • Arne Kristian Alm

  Løsningen sørger for at vi har full kontroll på, og tilgang til prosjektdokumentene til enhver tid og vi kan vi bruke tiden på vår kjernekompetanse og leveranse i prosjektene. Prosjektlederne kan nå aksessere den informasjonen de til enhver tid har behov for, raskt og enkelt via PC eller nettbrett.

  Arne Kristian Alm, Daglig Leder i Euro Blikk og Tak AS

Sentrabord:
Tlf: 22 62 92 00

Support:
Tlf: 22 62 94 00
servicebestilling@canon.no

For generelle henvendelser, send e-post på im@canon.no